مهرداد صادقیه داوطلب کنکور ارشد ۹۴

من تصميمي براي كنكور امسال نداشتم تا اينكه از طريق يكي از دوستان با اين كتاب آشنا شدم و تصميم گرفتم روش هاي به كار رفته در اين كتاب روي چند كنكور از سال هاي گذشته امتحان كنم نتيجش واقعا عجيب بود درسهايي رو كه فكر ميكردم سفيد بدم بين ٢٥ تا ٣٠ درصد زدم به نظرم اين كتاب ارزش وقت گذاشتن داره اميدوارم روز كنكور هم مثل كنكور هاي آزمايشي پاسخ قابل قبولي بگيرم